מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   אוכלוסיית הדרוזים בישראל מאפייני כוח עבודה, תעסוקה ואבטלה
לחץ להגדלה
בשנת 2007 חלה התאוששות משמעותית בשוק העבודה בקרב האוכלוסייה הדרוזית בישראל. לאורך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בשעורי השתתפות תוך ירידה בשעורי האבטלה. למרות השיפור הניכר במצב התעסוקה של האוכלוסייה הדרוזית עדיין קיימים פערים משמעותיים בינה לבין האוכלוסייה היהודית.

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 12/08/08 01:58

 

אוכלוסיית הדרוזים בישראל מאפייני כוח עבודה, תעסוקה ואבטלה.

הסקירה "אוכלוסיית הדרוזים בישראל: מאפייני כוח עבודה, תעסוקה ואבטלה, 2006 "

מהנתונים ניתן לראות כי בשנת 2007 חלה התאוששות משמעותית בשוק העבודה בקרב האוכלוסייה הדרוזית בישראל. לאורך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בשעורי השתתפות תוך ירידה בשעורי האבטלה. למרות השיפור הניכר במצב התעסוקה של האוכלוסייה הדרוזית עדיין קיימים פערים משמעותיים בינה לבין האוכלוסייה היהודית.

[1] מציגה תמונת מצב של התעסוקה של האוכלוסייה הדרוזית בישראל  ופערים כלכליים- חברתיים המשתקפים מניתוח זה. כאמור הסקירה דנה בנתוני שנת 2006, עם זאת ניסינו בהודעה לעיתונות לעדכן נתונים עיקריים לגבי אוכלוסיית הדרוזים בשוק העבודה לשנת 2007.

 

האוכלוסייה והתפתחותה - רקע

במפקד הראשון של האוכלוסייה בישראל ב- 1949 נמנו כ - 14.5 אלף דרוזים וצ'רקסים

העדה הדרוזיות הנה עדה דתית מתבדלת שעקרונותיה מועברים באופן מסורתי לבני העדה עם הגיעם לבגרות. שיעור הנישואים הפנים עדתיים הינו גבוה במיוחד. הגברים הדרוזים נוטים להתגייס לצה"ל בשיעורים גבוהים לאורך זמן ניכרת ירידה בקצב הגידול של האוכלוסייה הדרוזית בישראל, אך קצב הגידול השנתי הוא עדיין גבוה בהשוואה לגידול באוכלוסייה היהודית בישראל. בשנות השבעים עמד אחוז הגידול הממוצע באוכלוסייה הדרוזית על 4% לשנה. במהלך שנות השמונים והתשעים ירד אחוז הגידול ל – 2.7% , בשנת 2006 נרשמה ירידה נוספת באחוז הגידול הממוצע אשר עמד על 2.1% בלבד. אף שהגידול הממוצע באוכלוסייה הדרוזית הינו נמוך בהשוואה לגידול הממוצע באוכלוסייה המוסלמית ( 3.0% ), הוא גבוה מזה של האוכלוסייה היהודית ( 1.5% ) (למ"ס, שנים שונות).

כאמור, מספר הלידות הממוצע של הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאז שנות ה- 60 ' בהן עמד ממוצע מספר הלידות לאישה דרוזית על 7.5 לידות לעומת 2.6 לידות בשנת 2006 . לשם השוואה, מספר הלידות הממוצע של נשים יהודיות עמד בשנת 2006 על 2.8 לידות בממוצע לאישה עד גיל 45.

שהיוו 9% מאוכלוסיית המיעוטים בישראל. אחרי קרוב ל- 60 שנה מונה האוכלוסייה הדרוזית כ - 116 אלף תושבים (כולל הדרוזים ברמת הגולן) המהווים 8.3% מכלל אוכלוסיית המיעוטים ו- 1.7% מכלל האוכלוסייה היהודית בישראל.

כוח עבודה ותעסוקה

 

שיעור ההשתתפות בכח העבודה בקרב האוכלוסייה הדרוזית עמד ב - 2006 על % 42.2 בהשוואה ל – 71.5% בקרב היהודים. עיקר הפער מוסבר בשעורי השתתפות נמוכים במיוחד של נשים דרוזיות.

שיעור ההשתתפות בכח העבודה של גברים דרוזים עמד על כ – 61% בהשוואה ל – 72.5% במגזר היהודי. הפערים בין שיעורי ההשתתפות של גברים משני המגזרים נשמרים גם בקרב בני אותו גיל. בהשוואה לכך, שיעור ההשתתפות של נשים דרוזיות עומד על פחות מ – 23% , ביחס לכ- 71% אצל יהודיות.

 

ענפי השירותים הציבוריים וענפי התעשייה מהווים בשנים האחרונות מקור פרנסה עיקרי למועסקים מהמגזר הדרוזי. כ – 21% מהמועסקים הדרוזים עובדים בענפי התעשייה, בהשוואה ל- 16% מקרב המגזר היהודי. כ 32%- מן המועסקים במגזר הדרוזי עובדים במגזר הציבורי, שיעור המועסקים היהודים 33.7% גבוה במעט מאשר במגזר הדרוזי.

 

 

אחוז העובדים האקדמאים מקרב היהודים גבוה פי 2.5 בהשוואה למשקלם של האקדמאים בקרב הדרוזים ועומד על 15% ו- 6% בהתאמה. משקלם של העובדים במקצועות החופשיים והטכניים עמד על כ - 17% במגזר היהודי וקרוב ל- 11% במגזר הדרוזי.

אחוז העצמאים במגזר הדרוזי גבוה במעט מייצוגם באוכלוסייה היהודית. בקרב הדרוזים, עמד אחוז העצמאים על 14.4% בהשוואה ל – 11.3% בקרב היהודים. העבודה כעצמאים משמשת כ"נישה תעסוקתית" וכאמצעי השתלבות בשוק העבודה במגזר הדרוזי.

 

שכר עבודה

 

השכר הממוצע לחודש בשנה של שכירים במגזר הדרוזי היה נמוך מ- 4,000 ₪ בעוד שהשכר הממוצע של כלל המשק הישראלי עמד על 6,296 ₪ בשנת 2005.

יחס השכר בין גברים ונשים ביישובים הדרוזיים נמוך במידה ניכרת בהשוואה ליחס השכר של סך האוכלוסייה , 49% ו- 59% בהתאמה.

אחוז משקי הבית בהם עובד מפרנס יחיד גדול יותר מפי שניים במגזר הדרוזי בהשוואה למגזר היהודי, ועומד על 54.9% ו – 24.8% בהתאמה. ממצא זה מסביר בחלקו את הפער הניכר בין יישובי המגזר הדרוזי ליישובי המגזר היהודי בהכנסות משקי הבית.

 

אבטלה

 

 

שיעור האבטלה באוכלוסיה הדרוזית גבוה בהשוואה לשיעורו באוכלוסייה היהודית: בשנת 2006 הוא עמד על 10% בהשוואה ל- 8.2% באוכלוסייה היהודית. שיעור האבטלה של גברים דרוזים נמוך מזה של יהודים ועמד על 6.3% ו – 7.8% בהתאמה. שיעור האבטלה של נשים דרוזיות גבוה במיוחד (יותר מפי 2) מזה של יהודיות ועמד על 21% לעומת 8.7% בהתאמה.

 


[1]  

 

הסקירה  הנה עדכון הסקירה 'מאפייני כוח עבודה ,תעסוקה ואבטלה 2003 ' שנכתבה ע"י ד"ר רונית נדיב, רונית הריס ומירב גרינשטיין.

 

 

 

 

 

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net