מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   שכר מלצרים וטיפים
לחץ להגדלה
האם הטיפים אותם מקבל מלצר יחושבו כשכר עבודה לפי חוק שכר מינימום? ערעור זה העלה סוגיה עקרונית הנוגעת לחוק שכר מינימום - ובמרכזה השאלה האם ניתן לשלב בין חובת תשלום שכר מינימום לבין תשרים המצטברים בידי מלצרים...

מאת: פורטל עובדים
פורסם: 01/01/01 00:00

האם הטיפים אותן מקבל מלצר יכללו כשכר עבודה לפי חוק שכר מינימום?

 

שאלה זו עלתה בפסק דין המלצרית בבית הדין לעבודה מול כבוד השופט סטיב אדלרנשיא בית הדין הארצי, כבוד השופט סטיב אדלר פתח את פסק דין המלצרית בדברים הבאים:

 

ערעור זה העלה סוגיה עקרונית הנוגעת לחוק שכר מינימום - ובמרכזה השאלה האם ניתן לשלב בין חובת תשלום שכר מינימום לבין תשרים המצטברים בידי מלצרים. במילים אחרות, האם יש לראות בתשר המשולם למצרים על ידי לקוחות המסעדה כחלק משכר עבודתם או שעל המעסיקה לשלם למלצרים שכר ללא קשר לתשר.

 

פסק דין המלצרית עניינו במלצרית אשר עבדה במשך מספר חודשים במסעדה בה הושרש הנוהג שהתמורה היחידה שקבלו המלצרים בגין עבודתם הייתה סך כל סכומי התשר שהותירו להם, באופן ישיר, לקוחות המסעדה וזאת תוך התחייבות בעלי המסעדה כי במידה ושיעורי התשר שיקבלו המלצרים לא יגיעו לשכר המינימום היומי, הם ישלימו את שכרם בהתאם, מקופתם, בסוף החודש.

 

דע: לא בכל מקרה יחשבו הטיפים כשר עבודה. מומלץ לפנות אל עורכי דין העוסקים בתחום דיני עבודה לצורך הערכת סיכוייך.

 

מהי עמדת היועץ המשפטי לממשלה?

 

הוראות הדין והפסיקה אינן מחייבות את הקביעה הגורפת לפיה תשר לא יכול להיחשב שכר עבודה. עם זאת, יש להפריד בין תשר שיש למעביד שליטה לגביו לבין מענק כספי המשולם ישירות לעובד ואינו משולם כתקבול של העסק. תשר שיש למעביד שליטה עליו ייחשב כשכר עבודה ואילו מענק כספי המשולם ישולם לעובד לא יילקח בחשבון לצורך חוק שכר מינימום.

 

עוד נאמר כי אין בהכרח לבטל רטרואקטיבית הסכם ספציפי הקובע אחרת, אלא שיש לבחון אם העובד קופח, האם הסתמכותה של המעסיקה נפגעה ואת שאר שיקולי הצדק הקונקרטיים, לרבות באמצעות הצוהר שנפתח בפסיקה ומאפשר לעקרון תום הלב לגבור, במקרים חריגים, על הקוגנטיות.

 

כידוע, סעיף 1 לחוק הגנת השכר, מגדיר שכר עבודה הכולל תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעבוד עקב עבודתו ובמשך עבודתו.

 

דיני עבודה וסקירת הפסיקה בנושא:

 

בפסק דין המלצרית, סקר בית הדין את פסיקת בתי הדין האזוריים בסוגיית התשר, תוך שהוא מציין:

 

כאמור בפתח הדברים, סוגיית מעמדו של התשר כשכר לצורך חוק שכר מינימום מוכרעת בבית דין זה לראשונה. אולם בפסיקת בתי הדין האזוריים זכתה הסוגייה במהלך השנים להתייחסות מפרוטת. התוצאות אליהן הגיעו בתי הדין האזוריים אינן אחידות.

 

ואכן, מעיון בפסיקת בתי הדין האזוריים, בסוגיית התשר עולה כי בכל אותם מקרים שנדונו דובר על מקרים בהם המלצרים לא קיבלו שכר מהמעביד פרט לסכומי התשר שהותירו המעבידים או במקרים בהם התחשבו המעסיקים בטיפים שקיבלו המלצרים מהלקוחות בחישוב שכרם ובמידת הצורך השלימו להם טיפים אלו עד לגובה שכר מינימום.

  

באלו תנאים תשלום טיפ יובא בחשבון לצורך תשלום שכר?

 

בפסק דין המלצרית פרט כבוד השופט שמואל צור בהתקיימותם של אילו תנאים מצטברים אפשר שתשלום תשר יובא בחשבון לצורך תשלום שכר, ואילו התנאים:

 

1.       בין הצדדים קיים הסכם אישי או שחל עליהם הסכם קיבוצי הקובע, במפורש, שניתן להביא בחשבון גם תשלומי תשר המשולמים לעובד.

2.       הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי כולל הסדר מפורט ומסודר בדבר דרכי הטיפול בהכנסות מתשר.

3.       השכר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר) לא יפול משכר מינימום הקבוע בחוק.

4.       זכויותיו הסוציאליות של העובד מבוססות על הכנסה משני המקורות והן מבוטחות לאשורן.

5.       הבטחת תשלומי המס המלאים המתחייבים משכרו של העובד.

 

 

לסיכום, אם הנך חושב כי לא שולם לך שכר אשר מגיע לך, נפגעו הזכויות שלך מומלץ לפנות אל עורכי דין העוסקים בתחום דיני עבודה וזכויות עובדים. עורך דין לדיני עבודה ידע לבחון את סיכוייך ולהמליץ על הדרכים הנכונות על מנת לממש את הזכויות שלך.

  

בהצלחה

 

מאמרים וכתבות בנושא זכויות העובד:

דמי חגים - כל השאלות והתשובות

 

 

 

   תגובות  (1) הוספת תגובה
1.
לא הבנתי 
טלי (25/01/2009)
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net