מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   הביקוש לעובדים ברבעון הרביעי של שנת 2008 במגזר העסקי
לחץ להגדלה
מחריפה  הירידה בביקוש לעובדים במגזר העסקי בישראל. ברבעון הרביעי של שנת 2008 החריפה מאוד הירידה במספר המשרות הפנויות, ירידה הנמשכת זה למעלה משנה ברציפות.  מספר המשרות הפנויות ירד ברבעון הרביעי של 2008 ב- 45% לעומת הרבעון הקודם לו, וב- 60% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. זוהי הירידה הגדולה ביותר לרבעון שנרשמה בכל שנות עריכת הסקר.

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 22/01/09 10:19

מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך סקר בנושא:

הביקוש לעובדים ברבעון הרביעי של שנת 2008 במגזר העסקי[1]

במספר המשרות שאוישו חלה ירידה לעומת הרבעון הקודם בעוד שבמספר העובדים שנפלטו  חלה עלייה. כתוצאה מכך, מאזן התעסוקה ברבעון הנוכחי הפך לראשונה מאז סוף שנת 2003 לשלילי, דהיינו, נמצא שפליטת העובדים גבוהה מאיוש המשרות. הירידה בביקוש לעובדים וההרעה במצב התעסוקה הקיפה את כל ענפי המשק ופגעה בעסקים קטנים וגדולים.

ציפיות המעסיקים לחודשים הקרובים, ביחס להתפתחויות הצפויות בפעילות הכלכלית ובכוח האדם, הפכו לראשונה מזה ארבע שנים לשליליות. מכאן שעלה מאד חלקם של העסקים הפסימיים בהשוואה לאופטימיים.

כך עולה מניתוח שנערך בימים האחרונים במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת המתבסס על ממצאי סקר מעסיקים לרבעון הרביעי של שנת 2008 במגזר העסקי.

מספר המשרות הפנויות הכולל מנוכה עונתיות, ללא ענפי הבנייה והחקלאות[2], עמד בממוצע יומי על כ- 24.4 אלף משרות, ירידה של 45.1% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 60% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הירידה במספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי של השנה איפיינה במיוחד את הענפים: תעשיה (70%-), מסחר (43%-),  שירותי אירוח ואוכל (60%-), תחבורה ותקשורת (40%-) והשירותים הפיננסים (67%-).

מספר המשרות שאוישו במהלך חודשי הרבעון הרביעי ירד ב- 8.7% בהשוואה לרבעון הקודם לו, בעוד שמספר העובדים שנפלטו עלה ב- 7.1%. כתוצאה מכך, ירד מאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטת עובדים) ועמד על מאזן שלילי (יותר פליטות עובדים מאיושי משרות) של  8.6- אלף משרות. זוהי ירידה חדה לעומת המאזן ברבעון הקודם שעמד על מאזן חיובי של 14.4 אלף משרות, וירידה חדה עוד יותר בהשוואה ל- 25.4 אלף ברבעון המקביל אשתקד. מאזן התעסוקה נמצא ברמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2003 והוא מסמן כי ייתכן ונראה עלייה בשעורי האבטלה כבר ברבעונים הקרובים.

ההתמתנות בשוק העבודה מוצאת את ביטויה גם בדיווח מעסיקים על ירידה בקושי לאייש משרות פנויות ועל משך זמן קצר יותר בו נותרות המשרות פנויות בטרם יאוישו. משך הזמן בו משרה היתה פנויה עמד ברבעון הרביעי על 3.8 שבועות לעומת 4.4 שבועות ברבעון הקודם ו- 4.6 שבועות ברבעון המקביל אשתקד. ממצאים אלה על הירידה בקושי למצוא עובדים ועל משך הזמן המתקצר שבו נותרו המשרות פנויות, יכולים לרמז כי גם ברבעונים הבאים נמשיך לראות רמה נמוכה של ביקוש לעובדים.

אחד הפרמטרים הבוחנים את תחושת הביטחון התעסוקתי של העובדים הינו נכונותם לוותר על משרות ביוזמתם לשם החלפתן באחרות, ככל הנראה טובות יותר. שיעור פליטת העובדים הנעשית מיוזמת העובדים, מתוך סה"כ פליטות העובדים, ירד מרמה של 68.0% ברבעון השלישי לרמה של 49.8% ברבעון הרביעי. ממצא זה מעיד על ירידה חדה בביטחון של העובדים ביכולתם להחליף משרות ביוזמתם. יתרה מזאת, הוא אף מדגיש את העובדה כי לא רק שחלה עליה בפליטות העובדים ברבעון זה, אלה שרובה של העלייה בא כתוצאה מפיטורין ולא מיוזמת העובדים. מספר הפליטות ביוזמת המעביד עלה ב- 68%, מ- 43.9 אלף ברבעון הקודם, ל- 73.8 אלף ברבעון הנוכחי. ממצא זה מדאיג, שכן אנו מניחים שבתקופה הכלכלית הנוכחית מרבית הנפלטים ביוזמת המעביד יתקשו למצוא עבודה חדשה בתנאים דומים לעבודתם הקודמת.

 

ניתוח נתוני הרבעון הרביעי של 2008 מלמד כי הציפיות לגידול בפעילות ולגידול במצבת כח-אדם ברבעון הבא הפכו לראשונה מזה 4 שנים לשליליות, כך שגבר מספרם של המעסיקים הפסימים על האופטימים.  במאזן ציפיות כח-אדם (אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה) נרשמה ירידה והוא עמד על (2.1-) נקודות אחוז לעומת 2.6 נקודות אחוז ברבעון הקודם ו- 9.5 נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד. במקביל, נרשמה ירידה חדה עוד יותר במאזן הציפיות לגידול בפעילות העסקית והוא עמד על (12-) נקודות אחוז לעומת מאזן חיובי של 3.0 נקודות אחוז ברבעון הקודם ו- 9.1 נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד.

ראוי לציין כי הציפיות נתפסות כמשתנה מקדים לשינויים במשק ועל כן הן מעידות על מידת בטחונם של המעסיקים במצב המשק ועל מידת רצונם להמשיך ולגייס עובדים ברבעונים הבאים.

 

הביקוש לעובדים ומדדי תעסוקה ללא בניה וחקלאות, רבעון 4/08 מנוכי עונתיות

 

רבעון רביעי 2008

רבעון

קודם

רבעון

אשתקד

% השינוי לעומת:

 

באלפים

באחוז 1)

רבעון קודם

רבעון אשתקד

משרות פנויות

24.4

1.4%

44.5

61.1

45.1%-

60.0%-

מאזן תעסוקה2)

8.6-

0.5%-

14.4

25.4

-

-

איושים

138.4

7.8%

151.6

141.4

8.7%-

2.1%-

פליטות

147.0

8.3%

137.2

116.0

7.1%

26.7%

מחזור תעסוקה3)

285.4

16.1%

288.9

257.4

1.2%-

10.9%

( 1) מסך המועסקים בעסקים שבמדגם  (2) איושי משרות פחות פליטות עובדים  (3) איושי משרות ועוד פליטות עובדים

מקור: סקר מעסיקים מינהל מחקר וכלכלה, תמ"ת

 

 

 

בני פפרמן, מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, מבהיר כי נתוני הרבעון הרביעי של שנת 2008,  המצביעים על ירידה חדה בביקוש לעובדים במגזר העסקי במקביל להיווצרות מאזן תעסוקה שלילי, מעידים על תפנית במצבו של שוק העבודה, ומכאן ניתן לצפות לעליה בממדי האבטלה שככל הנראה תלך ותגבר במהלך השנה הקרובה.

גם השילוב של ירידה בביקוש לעובדים עם התרחבות הציפיות הפסימיות של המעסיקים מחזקת את ההערכה שצפויה ברבעונים הבאים התרחבות בממדי האבטלה. כמו כן, ההתפתחויות של השנה האחרונה בכלכלה העולמית והצפי להמשך המשבר הכלכלי מחזקות את ההערכה כי שיעור האבטלה אכן צפוי לעלות באופן משמעותי במהלך השנה הקרובה מהרמה הנמוכה מאוד שהוא מצוי בה כעת.

[1] נתונים סופים לאחר האומדן המוקדם שנערך ופורסם בתחילת דצמבר

[2] התמונה אינה משתנה באופן מהותי גם בצירוף ענפי הבניה והחקלאות

   תגובות  (5) הוספת תגובה
1.
למי שמחפש הכנסה 
שלומית,shandn@walla.com,מרכז (27/03/2009)
2.
שיחות ארוטיות בוואצפ:050-7534732 בר 
שירה (12/11/2020)
3.
אנחנו עושות שיחות אירוטיות חמות ולוהטות ושיחות ארוטיות בוואצפ: 
חן (12/11/2020)
4.
דרושים עובדים לעבודה מהבית בקלדנות  
נועה,lodefof324127@btsese.com (27/11/2020)
5.
היי אנחנו עושות שיחות וידאו חמות ומצלמות אירוטיות ומוכרות סרטונים פרטיים שלנו בוואצפ: 
נועה,kexomas32395@alicdh.com (01/02/2021)
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net