מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   72% מבוגרי תוכנית להכשרה מקצועית משולבים בשוק העבודה
לחץ להגדלה
ממצאים אלו עולים מניתוח תוצאות סקר מעקב שני שנערך בקרב מדגם מייצג של 334 בוגרי הכשרה מקצועית במסלול תוכנית השוברים של שירות התעסוקה, אשר סיימו את לימודיהם במהלך שנת 2008 ורואיינו במהלך חודש אוגוסט 2009, כעשרה חודשים בממוצע מסיום לימודיהם...

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 22/11/09 22:46

 

" 72.7% מבוגרי תוכנית השוברים להכשרה מקצועית שמפעיל שירות התעסוקה משולבים בשוק העבודה (כ- 10 חודשים לאחר סיום הלימודים) " – כך עולה מסקר מעקב שני שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת

 

·        מצבם התעסוקתי של בוגרי ההכשרות באמצעות שוברים, כ 10 חודשים בממוצע לאחר סיום לימודיהם, הוא כדלקמן: 72.7% מהבוגרים משולבים בשוק העבודה (43.1% עובדים במקצוע הנלמד בקורס ו 29.6% עובדים במקצוע אחר), 23.7% מובטלים שמחפשים עבודה ו 3.6% לא בכוח העבודה (לא עובדים ולא מחפשים עבודה).

·        שכרם הממוצע של כל בוגרי התוכנית שעבדו ביום הסקר עמד על 4,888 ש' (ברוטו) לחודש למשרה מלאה, כששכרם של העובדים במקצוע הנלמד בקורס  עמד על 5,418 ש' בהשוואה לשכרם של העובדים במקצוע אחר, ששכרם עמד על  4,304 ש' (פער של כ 26%)

·        בסה"כ כ 80% מקרב הבוגרים שעובדים במקצוע שלמדו  בקורס מרוצים יותר מעבודתם הנוכחית בהשוואה לעבודתם האחרונה מלפני הקורס.

 

 

הסקר מהווה חלק  ממערך סקרי מעקב בוגרי הכשרות מקצועיות הנערכים זה למעלה מעשור, ובהם נבדק מצבם התעסוקתי של הבוגרים והתקדמותם בשוק העבודה במהלך השנים שלאחר  סיום הכשרתם המקצועית.

 

מימצאים נוספים העולים מהסקר:

ü      שיעור הגברים המועסקים בעבודה כלשהי גבוה משיעור הנשים (80.1% ו 69.1% בהתאמה) וכך גם שיעור הגברים העובדים במקצוע הנלמד בקורס גבוה משיעור הנשים (48.6% ו 40.4% בהתאמה).

ü      עולים משנות ה 90 ואילך מועסקים בעבודה כלשהי בשיעורים הגבוהים מאלו של הותיקים (82.0% לעומת 69.8%) והם גם עובדים במקצוע הנלמד בשיעור הגבוה מזה של הותיקים (54.2% לעומת 39.7%).

ü      בעלי השכלה של מעל 12 שנות לימוד עובדים במקצוע הנלמד בשיעורים הגבוהים מבעלי השכלה של עד 12 שנות לימוד (50.8% ו 39.0% בהתאמה).    עם זאת שיעור המועסקים בעבודה כלשהי בשתי אוכלוסיות אלו הוא דומה לממוצע הכללי (כ 73%) וללא הבדל מובהק.

ü      מפילוח מצבם התעסוקתי של הבוגרים עפ"י המדור ממנו הגיעו לקורס (אבטלה/הבטחת הכנסה) עולה כי שיעורם של המועסקים בעבודה כלשהי מקרב בוגרים שהגיעו ממדור אבטלה גבוה משיעורם של העובדים שהגיעו ממדור הבטחת הכנסה (74.6% מועסקים לעומת 61.7%). כך גם גבוה שיעורם של אלו שהגיעו ממדור אבטלה העובדים במקצוע הנלמד בהשוואה לבוגרים העובדים במקצוע הנלמד, שהגיעו ממדור הבטחת הכנסה.  (45.3%  לעומת 29.8%) 

ü      בוגרי ההכשרות שהיו מועסקים תקופה מסוימת במהלך שלוש השנים שלפני הקורס, נשאלו לגבי שביעות רצונם מעבודתם הנוכחית בהשוואה לזו שלפני  הקורס.

       מהניתוח עולה כי  מקרב בוגרים שעבדו לאחר הקורס במקצוע הנלמד, כ - 39% ציינו כי חל שיפור בשכרם בהשוואה לעבודתם הקודמת, כ- 45% ציינו כי חל שיפור בביטחון התעסוקתי שלהם. ושיעור גבוה של  כ 74% מקרב הבוגרים, ציינו כי יש להם עניין רב יותר בעבודתם הנוכחית בהשוואה לעבודה הקודמת מלפני הקורס.

 

מינהל מחקר וכלכלה ימשיך לעקוב גם בעתיד אחר תוכנית השוברים שמפעיל שירות התעסוקה, כאשר מטרתנו הסופית היא להעריך את יעילותה של התוכנית עפ"י פרמטרים מגוונים ובאמצעות סקרי מעקב נוספים שנערוך בשנים הבאות אל מול ההכשרות המקצועיות הניתנות במסגרת המסלולים המסורתיים.


מצ"ב הסקירה, שנכתבה ע"י אלון פורת, חוקר במינהל מחקר וכלכלה בתמ"ת ומרכז מחקרים בתחום הכשרה מקצועית.

 

       נספח 1: מצב תעסוקתי ושכר של משתתפי התוכנית לפני ואחרי קורס ההכשרה

 

 

3 השנים שלפני קורס ההכשרה

כחודשיים בממוצע לאחר סיום הלימודים

כעשרה חודשים בממוצע לאחר סיום הלימודים

מצב תעסוקתי

 

 

 

עובדים במקצוע הנלמד *

 

47.6

43.1

עובדים במקצוע אחר

 

20.7

29.6

סה"כ עובדים

**

68.3

72.7

מובטלים

 

21.3

23.7

לא בכוח העבודה

 

10.4

3.6

סה"כ

 

100.0

100.0

שכר חודשי ממוצע (ברוטו) בעבודה האחרונה

 

 

 

כלל הבוגרים

5,428

לא נבדק

4,888

עובדים במקצוע הנלמד

6,519

לא נבדק

5,418

עובדים במקצוע אחר

4,782

לא נבדק

4,304

נספח 2:  מצבם התעסוקתי של בוגרי ההכשרות כעשרה חודשים מסיום לימודיהם על פי אוכלוסיות

 

 

 

אחוז של סה"כ מועסקים

עובד במקצוע ההכשרה

עובד שלא במקצוע ההכשרה

לא עובד  - מובטל

לא עובד  - לא בכ"ע

סה"כ

גברים

80.1

48.6

31.5

18.0

1.8

100%

נשים

69.1

40.4

28.7

26.5

4.5

100%

עולים משנות ה 90 ואילך

82.0

54.2

27.8

18.1

0.0

100%

ותיקים

69.8

39.7

30.1

25.3

4.8

100%

עד 12 שנות לימוד

72.3

39.0

33.3

24.4

3.3

100%

מעל 12 שנות לימוד

74.5

50.8

23.7

21.2

4.2

100%

עד גיל 30

75.8

43.2

32.6

22.1

2.1

100%

גילאי 31-40

71.9

44.6

27.3

24.8

3.3

100%

גילאי 41 ומעלה

71.2

41.5

29.7

23.7

5.1

100%

סה"כ ממוצע

72.7

43.1

29.6

23.7

3.6

100%

http://www.moital.gov.il

 

 

 

 

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net