מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   תשלום והחזר הוצאות נסיעה לעובד
לחץ להגדלה
ביום 11.7.04 נחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל הסכם קיבוצי שהורחב בצו הרחבה על כלל העובדים במשק, המסדיר את שיעור החזר הוצאות הנסיעה לעובד, עבור נסיעה לעבודה וממנה חזרה.

מאת: תמיר קדמי, עו"ד
פורסם: 01/01/01 00:00

תשלום והחזר הוצאות נסיעה לעובד

 

 

1.         מה הוא שיעור תשלום עבור הוצאות נסיעה:

 

שיעור ההחזר מתעדכן מפעם לפעם בהתאם לשינויים שחלים מזמן לזמן במחירי הנסיעה באוטובוסים.

 

נכון להיום שיעור מקסימום החזר ההוצאות הנסיעה עומד על 22.70 ₪ עבור יום עבודה. (ר' סעיף 2 להסכם הקיבוצי).

 

2.         האם העובדה כי העובד משתמש ברכבו הפרטי תזכה אותו בתוספת כספית מעבר לקבוע           בהסכם הקיבוצי:

 

הפסיקה פירשה את ההסכם הקיבוצי  לפיו עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה, כשהן מחושבות על פי עלות נסיעה ברכב ציבורי, גם שעה שהעובד משתמש ברכבו הפרטי.

 

כלומר, כל עוד לא הוסכם בין העובד למעסיק כי העובד זכאי לתשלום הוצאות רכב או הוצאות נסיעה הגבוהים מהסכום הקבוע לעיל, הוצאות הנסיעה יחושבו על פי עלות נסיעה בתחבורה ציבורית.

 

3.         כיצד יחושבו הוצאות הנסיעה שיש לשלם לעובד:

 

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר הנסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

 

עובד הזקוק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפותמעבידו בהוצאות הנסיעה בגבולות הסכום הנקוב בסעיף 2 גם בעד הנסיעה הנוספת, וזאת במידה והואחייב לנסוע באוטובוס השני שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקוםעבודתו.

 

כלומר: שתי תחנות נוספות אינן מזכות בתוספת השתתפות....

 

4.         האם למעביד מותר לגלם את הוצאות הנסיעה של העובד בשכר הכולל המשולם לעובד:

 

האם המעביד רשאי לשלם לעובד שכר עבודה הכולל בתוכו תשלום עבור הוצאות נסיעה, או שהמעביד חייב להפריד את שני הסכומים (שכר עבודה ו- תשלום הוצאות נסיעה) בתלוש המשכורת.

 

ההלכה מתירה עריכת הסכם המגדיר את הנסיעות כחלק מהשכר הכולל של העובד ואין פסול בעריכת הסכם כזה. עם זאת, על פי ההלכה הפסוקה, הסכמה שכזו צריכה להיות מפורשת וברורה לצדדים במהלך העבודה.

 

אם ברצון המעסיק לשלם לעובד את הוצאות נסיעות כתשלום כולל עליו לעשות כדלקמן:

 

א.         להראות כי הייתה הסכמה מפורשת וברורה בין הצדדים כי השכר יהא שכר כולל (משמע, צריך להיות הסכם כתוב).

 

ב.         השכר הכולל של העובד צריך לעלות כל פעם שמעלים את דמי הנסיעה. – חובת ההוכחה על העובד.

 

ג.          הכללתן של הוצאות הנסיעה בשכר הכולל תזכה את העובד בהכללת סכום הוצאות הנסיעה גם בסכום פיצויי הפיטורים הפרשות לקרן פנסיה או קופת גמל אשר יגיעו לעובד.

 

5.         האם יש המעביד יכול לטעון כי לעובד לא מגיע החזר נסיעות בשל העובדה כי העובד הגיע למקום העבודה ברכב של אדם אחר ולא ברכבו שלו:

 

ההסכם הקיבוצי קובע כי עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי ולכן, כל עוד המעביד אינו מסיע את העובד למקום העבודה או שהעובד אינו זקוק לתחבורה כדי להגיע למקום העבודה, הרי שהמעביד חייב לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה.

 

6.         האם עובד הנעדר ממקום העבודה זכאי להחזר הוצאות נסיעה:

 

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת העדרותו.

 

התשלום הוא עבור נסיעות בפועל!!

 

7.         על מי לא חל הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי וצו ההרחבה בדבר תשלום הוצאות נסיעה:

 

צו ההרחבה בדבר תשלום הוצאות נסיעה לעובד, אינו חל על עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ספציפיים.

 

8.         עובד הבוחר לנסוע ברכבו הפרטי או בתחבורה ציבורית בעת שהמעביד מעניק לעובד הסעה למקום העבודה אינו זכאי להחזר נסיעות:

 

            סעיף 6 להסכם הקיבוצי קובע כי:

 

"החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל"

 

הפסיקה קבעה כי כאשר יכול העובד להשתמש בהסעה שארגן המעביד, והעובד העדיף מסיבות של נוחיות אישית להשתמש ברכבו הפרטי, אין הוא זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה.

 

רק אם העובד יוכיח כי לא יכול (מסיבה אובייקטיבית ולא מטעמי נוחות) היה לעשות שימוש בהסעה של המעביד, רק אז יהא המעביד זכאי לתשלום עבור הוצאות נסיעה.

 

האמור לעיל  אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטיו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עםעורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטההדברים נכוניםלמועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

תמיר קדמי, עו

מרחוב נירים 3, תל אביב

טל: 6880303 – 03, נייד: 0545243333

איימל: tamirkedmi.law@gmail.com

ניתן להירשם לפורום שהקים עותמיר קדמי באתר פייס בוק בכתובת שלהלן:

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=132277916783452

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net