לימודים
Skip Navigation Links.
פרסום
   דמי חגים - כל השאלות והתשובות
לחץ להגדלה
האם  מעביד חייב לאפשר לעובד להעדר בימי חגיו? האם עובד זכאי לתשלום עבור ימי חג? מהו הרציונאל העומד מאחורי תשלום דמי חגים? על כל זאת ועוד בהמשך המאמר...

מאת: עו"ד משה וקרט
פורסם: 09/11/07 01:07

דף חדש 1

דמי חגים - כל השאלות והתשובות*

לקראת חג הפסח הקרב ובא יפורטו להלן הכללים הקיימים בדין לתשלום דמי חגים. על מנת להקל על הבנת והפנמת הכללים בנושא זה, נערכה רשימה זו בצורה של שאלות ותשובות. במידה וקיימות לכם שאלות נוספות או ברצונכם לקבל הבהרות, הינכם מוזמנים להפנותן אלינו באמצעות פורום בתחום דיני עבודה המופעל באתר:  .www.law-info.co.il

האם  מעביד חייב לאפשר לעובד להעדר בימי חגיו?

בהתאם להוראות הדין חייב  מעביד לאפשר לעובד להיעדר מן העבודה בימי חגיו כקבוע בחוק, או על פי הסכם או נוהג החלים במקום העבודה.

הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951, החלות על המנוחה השבועית, יחולו לגבי יהודי - על מועדי ישראל, ולגבי מי שאינו יהודי -  על מועדי ישראל או על חגי עדתו, הכל לפי המקובל עליו.

 

האם עובד זכאי לתשלום עבור ימי חג?

בדרך כלל בהסדרים או בהסכמים הקיבוציים או בצווי הרחבה, החלים במקום העבודה, נקבע תשלום שכר לעובד עבור היעדרותו בימי החג המוכרים, וזאת כאילו עבד בפועל. תשלום דמי חג מוענק גם לעובדים המועסקים על בסיס יומי.

בהסכם קיבוצי כללי שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית  נקבע, כי עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (זאת אומרת יום לפני ויום אחרי החג) אלא בהסכמת ההנהלה, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות). עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג.

על הוראות אלו ניתן צו הרחבה החל על מרבית העובדים במשק.

 

מהו הרציונאל העומד מאחורי תשלום דמי חגים?

דמי חגים נועדו לפצות עובד יומי, שאינו עובד בחגים, ואינו מקבל תמורה בעבורם, שכן עובד יומי אנו זכאי לשכר עבור אותם ימים. הכללים בדבר תשלום דמי חגים באו להשוות את העובדים היומיים לעובדים החודשיים המקבלים תמורה עבור ימי חג בהם לא עבדו.

 

האם עובד שעבד ביום חג מתוך כורח זכאי לתשלום עבור דמי חגים?

עובד שעבד ביום חג מתוך כורח, זכאי לתשלום בעבור אותו יום, בנוסף לגמול המגיע מכוח חוק או הסכם קיבוצי, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לדמי חגים.

מנגד, עובד יומי שבחר לעבוד בימי חג אינו זכאי לתשלום עבור ימי חג. שכן, כאמור, הרציונאל העומד מאחורי תשלום דמי חגים הוא, שהעובדים יזכו במנוחה בימי החגים מבלי ששכרם יגרע כתוצאה מכך. תכלית זו תסוכל אם עובד יעדיף על פי בחירתו לעבוד בחגים ולקבל תמורה הן עבור העבודה שעבד בפועל בחגים והן דמי חגים.

 

 

באדיבות - משה וקרט משרד עו"ד

* רשימה זו נכונה ויפה לחודש 3/2004.

   תגובות  (1) הוספת תגובה
1.
עבודה בחו"ל 
צחי,ארה"ב (14/04/2008)
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודים לימודי תעודה קידום אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net