לימודים
Skip Navigation Links.
פרסום
   קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה
לחץ להגדלה
קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה הלכו לים... מי נשאר? קצת סדר בבלגאן – רוצים להתמצות בים המידע רוצים להבין אחת ולתמיד מה ההבדל בין כל התוכניות? להלן טבלת השוואה פרטנית המציגה את היתרונות והחסרונות בכל תוכנית...

מאת: תדהר צורי
פורסם: 20/06/08 19:27

 

קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה

 

קופת גמל, קרנות השתלמות, קרן פנסיה הלכו לים... מי נשאר?

קצת סדר בבלגאן – רוצים להתמצות בים המידע רוצים להבין אחת ולתמיד מה ההבדל בין כל התוכניות? מהם התנאים הסוציאליים המגיעים לנו כעובדים? הכנו לכם טבלת השוואה שמציגה את ההבדלים בין כל האפיקים וכמובן את היתרונות והחסרונות בכל תוכנית...

  

 

קרן השתלמות

 

קרן פנסיה

קופת גמל

הגדרה

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשש שנים, שבה העובד והמעביד מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.

קרן פנסיה היא אפיק חסכון לטווח ארוך המקנה לחוסך ולשאיריו קצבה לשארית חייהם, מרגע הגיעו של החוסך לגיל פרישה, או קצבת שארים לשאריו - אם נפטר לפני גיל פרישה, וכן ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. העמית משלם לקרן תשלומים שוטפים משכרו במהלך שנות עבודתו בהתאם לשכר המבוטח.

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

שיעור החיסכון

גובה החיסכון נקבע לפי שלושה גורמים: גובה השכר המהווה בסיס לחסכון בקרן השתלמות, שיעור הניכוי מהעובד ושיעור הפרשת המעביד. השיעור הנפוץ לניכוי מהעובד הוא 2.5%, והשיעור הנפוץ להפרשת המעביד הוא 7.5%. לעתים נקבעו בהסכמים קיבוציים שיעורים נמוכים יותר, אך השיעור הנפוץ מביא למיצוי מרבי של הקלות המס שמעניקה קרן ההשתלמות.

הדרך המקובלת לחיסכון פנסיוני לגבי עובדים שכירים היא חלוקת התשלום מהשכר לטובת הפנסיה, בין העובד והמעביד. בדרך כלל, העובד משלם בין 5%-5.5% משכרו, והמעביד משלם בין 5%-6% משכר העובד.

ההרחבה לחוק הפנסיה עליו חתם שר התמ"ת, קובע כי העובד ישלם 5% משכרו, המעביד ישלם 5% ובנוסף ישלם המעביד עוד 5% במקום פיצויים. כלומר 15% מהשכר מופרשים לפנסיה.

שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי המעביד לקופת גמל לתגמולים לא יעלה על 7.5% ממשכורתו של העמית. הפקדות מעביד לחשבון תגמולים - יהיו בדרך של תשלומים חודשיים רצופים בשיעור שווה ממשכורתו של העמית. כנגד הפקדות המעביד למרכיב תגמולי המעביד עד לשיעור של 5% ממשכורתו של העמית השכיר, יפקיד העמית השכיר אף הוא מדי חודש למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל סכום שווה לסכום ששילם המעביד.

תקופת החיסכון

תוכנית חסכון לשש שנים.

עד המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה.

העמית רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בחלוף 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה, ואם מלאו לו 60 שנים לפחות - בחלוף 5 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה.סכומים שהופקדו מינואר 2006-רק בגיל 60 +וותק של 5 שנים.

דמי ניהול

הקרן גובה דמי ניהול מ 0.5% עד 2% לשנה מהיתרה הצבורה.

על פי כללי האוצר הקרן יכולה לגבות רק 6% בחודש דמי ניהול מההפרשות (בערך חצי ממה שגובה חברת הביטוח) ועוד כ-0.5% מהצבירה, כלומר מהחיסכון וגם זה חצי ממה שגובה חברת הביטוח.

דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מהיתרה העומדת בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש. השיעור המרבי של דמי הניהול הוא 0.167% לחודש, דהיינו 2% לשנה מחולק בשתים עשרה.

 

מקרים נוספים למשיכת הכסף – ללא קנסות.

בפטירת העמית, לזכאים לכך;

למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו.

אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:
פנסיית זקנה - המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה;
פנסיית נכות - מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן;
פנסיית שאירים - במות המבוטח או הפנסיונר.

לאחר פטירתו, לזכאים לכך;

לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם,- אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

יתרונות

הפרשת המעביד לקרן השתלמות, בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, אף שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיסו של העובד. זהו יתרון עצום על-פני כל תוכנית חסכון אחרת, והוא הולך וגדל ככל שגדל שיעור המס השולי החל על העובד. במדרגה העליונה, שבה חל על העובד מס שולי של 50% בתוספת ביטוח לאומי וביטוח בריאות של 10.38%, כל שקל שמופקד בקרן השתלמות שקול, מבחינת העובד, ליותר משניים וחצי שקל ברוטו. בנוסף לכך, הרווח הנצבר על כספי החיסכון בקרן השתלמות (בגבולות התקרה) פטור ממס, בשונה ממרבית אפיקי החיסכון וההשקעה האחרים, שהרווח הריאלי בהם חייב במס החל מתחילת שנת 2003.

חלק מדמי התגמולים המופנה לרכישת כיסוי ביטוחי. בקרן פנסיה מקיפה משולמות פרמיות המקנות למבוטחים כיסוי ביטוחי בשל סיכוני מוות ונכות. חישוב הפרמיות נגזר מהנחות בדבר הסתברות התמותה או הסתברות לאובדן כושר עבודה בגיל נתון, משיעור הריבית הצפוי.

הטבות המס במועד ההפקדה העמית נהנה מזיכוי ממס . הזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 7% מההכנסה המזכה ממשכורת (בשנת 2007- משכורת שנתית עד לסכום של86,400 ₪). סכום הזיכוי ממס שווה ל- 25% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס.
חשוב להדגיש כי חלק המעביד שהופקד בקופה עד לתקרה הקבועה בחוק אינו חייב במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעביד הוא מוכר כהוצאה לצרכי מס.

 

 

          באדיבות פורטל VideoJob

VideoJob לוח דרושים המקדם אותך למשרה הבאה!

www.videojob.co.il

 

   תגובות  (1) הוספת תגובה
1.
אנחנו עושות שיחות אירוטיות  
נטע (07/10/2020)
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודים לימודי תעודה קידום אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net