מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
  זכויות עובדים
שאלות ותשובות בנושא יחסי עבודה לטובת תושבי הדרום
שאלות ותשובות בנושא יחסי עבודה לטובת תושבי הדרום
משרד התמ"ת מפרסם היום רשימת שאלות ותשובות לטובת תושבי איזור הדרום בעקבות הפניות הרבות שמגיעות לחדר המצב שמפעיל משרד התמ"ת בנושא יחסי עבודה.
אכיפת צו ההרחבה לפנסיה
אכיפת צו ההרחבה לפנסיה
בד בבד עם הוצאת צו ההרחבה שהחיל את ההסכם הקיבוצי לפנסיית חובה במשק (החל מיום 1.1.2008) החליט שר התמ"ת אלי ישי על מינוי ועדת פיקוח שתפקידה יהיה לפקח על יישומן המלא של הוראות הצו ולדאוג לכך שיבוצעו ההפרשות לפנסיה לכל עובד.
אכיפת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
אכיפת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
מניתוח הפניות הראשונות שהגיעו לנציבות שוויון בעבודה במשרד התמ"ת עד כה עולה כי 51% מסך הפניות הן על רקע אפליה בגין הריון בקבלה לעבודה, בתנאי עבודה ובפיטורין, 14% אפליה על רקע מגדר, 12% הינן אפליה על רקע גיל, רק 5% מסך הפניות הן אפליה רקע לאום. 
מבצע אכיפה בקרב קבלני הניקיון
מבצע אכיפה בקרב קבלני הניקיון
אגף האכיפה במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת יוצא היום לבמבצע אכיפה אשר יתקיים בפריסה ארצית ישתתפו כ – 80 מפקחים.  המבצע יתמקד בחוקי עבודה שונים כגון: חוק שכר מינימום, חוק הגנת שכר, חוק שעות עבודה ומנוחה חוק הודעה מוקדמת (תנאי עבודה), חוק חופשה שנתית.
חוק ההודעה לעובד
חוק ההודעה לעובד
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002 קובע כי על המעביד למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד. יצויין כי הועדה זו איננה הסכם. עבודה, ואין בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.
שוויון הזדמנויות בעבודה
שוויון הזדמנויות בעבודה
עו"ד ציונה קניג-יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה:  "הטמעת שוויון בשוק העבודה תגביר את תחושת הביטחון התעסוקתי המהווה מפתח לחיים של עוצמה ועצמאות אישית וחברתית"...
תקנות חדשות בנושא עבודת נשים
תקנות חדשות בנושא עבודת נשים
תקנות עבודת נשים, שהתקין סגן רה"מ ושר התמ"ת, אלי ישי, באות להבטיח שמירה על זכויות בקופות גמל של עובדות הזכאיות לגמלה לשמירת הריון ושל עובדים ועובדות הזכאים לדמי לידה...
תביעה ייצוגית נגד חברת כח אדם
תביעה ייצוגית נגד חברת כח אדם
הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת כח אדם "אורטל" אשר הנחתה את עובדיה לא לקבל ולהפנות לעבודה נשים בהריון...
עדכון שכר המנימום
עדכון שכר המנימום
סגן רוה"מ ושר התמ"ת, אלי ישי, חתם השבוע על עדכון שכר המינימום במשק. להלן טבלאות שכר המנימום המעודכנות.
זכויות נשים עובדות במהלך הריון ולידה
זכויות נשים עובדות במהלך הריון ולידה
חופשת לידה, הפרשות לקופת גמל , הגבלת פיטורים, איסור פגיעה בהיקף משרה, עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, הארכת חופשת לידה או פיצולה ועוד... אלה הם זכוייתיך הבסיסיות במהלך ההריון או חופשת לידה - כדאי לקרוא להבין ולדעת בדיוק כיצד החק מגן עליך...
נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד
נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד
בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, עובד שפוטר מעבודתו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. יחד עם זאת, במסגרת חוק פיצויי פיטורים קיימים מספר חריגים אשר לפיהם יראו עובד מתפטר כמפוטר וכזכאי לתשלום פיצויי פיטורים.
חישוב דמי הבראה
חישוב דמי הבראה
ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר דמי הבראה קובע מהו שיעור דמי ההבראה לו זכאי העובד בעבור כל יום הבראה ולכמה ימי הבראה זכאי העובד (בהתאם לוותק).  צו ההרחבה בדבר דמי הבראה החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המשק כך שכל המעבידים חייבים בתשלום דמי הבראה על פי הוראות ההסכם הקיבוצי.
עזיבת עבודה, שינוי קריירה ופרישה
עזיבת עבודה, שינוי קריירה ופרישה
מה זה טופס 161 ? למה נועד טופס 161 ? למה נועד טופס 161א ? מה זה טופס 161א ? ...
זכויות עובדים בעת חילופי מעבידים
זכויות עובדים בעת חילופי מעבידים
לעיתים, מעבידים רבים הרוכשים עסק או מפעל כלל אינם ערים למשמעויות המשפטיות הנוגעות להמשך העסקתם של עובדים לאחר הרכישה. בטעות סבורים הם כי עם העברת העסק או המפעל לבעלות של מסגרת משפטית חדשה אין כל רציפות של זכויות לעובדים כאילו העובדים הינם נושים רגילים...
דמי חגים - כל השאלות והתשובות
דמי חגים - כל השאלות והתשובות
האם  מעביד חייב לאפשר לעובד להעדר בימי חגיו? האם עובד זכאי לתשלום עבור ימי חג? מהו הרציונאל העומד מאחורי תשלום דמי חגים? על כל זאת ועוד בהמשך המאמר...
קודם
1 2 3
הבא
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net